Wykrywanie i Likwidacja Pasożytów

aparatem F-Scan – według tabel częstotliwości wybitnich naukowców-biologów
doktor Huldy Clark i doktora Raymond`a Rife`a

( Bakterie, Wirusy, Robaki, Grzyby Pleśniowe )

Postęp w medycynie w ostatnich latach jest ogromny mimo to wiele chorób nie udało się do tej pory w pełni opanować, ujarzmić. Wydaje się, że na polu oddziaływania metodami chemicznymi – farmakoterapii osiągnięto kres możliwości. Dlatego sięgnięto po inne metody walki z chorobami, wykorzystując w tym celu najnowsze zdobycze techniki, a zwłaszcza elektroniki. Skonstruowano aparat F-Scan – do wykonywania testów DIRP według tabel częstotliwości doktor Huldy Clark i doktora Raymonda Rife`a oraz do wykonywania elektroterapii BRT nowoczesnym synchrometrem (likwidacja pasożytów). Osiągnięto nadspodziewanie dobre wyniki terapeutyczne nawet w tych przypadkach, które do tej pory uchodzić mogły za stracone, nie rokujące żadnej nadziei nie tylko na pełne wyleczenie, ale nawet na spowolnienie procesu chorobowego, czy też na złagodzenie objawów chorobowych. Wymienię tu dla przykładu tylko kilka :
borelioza, candidoza, problemy – układu pokarmowego, moczowego, górnych dróg oddechowych, nawracające stany zapalne dolnych dróg oddechowych, oporne gojenie się ran, stwardnienie rozsiane, ciężkie postacie schorzeń reumatoidalnych, rak, AIDS i wiele innych.

Etiologia (powód, przyczyna) większości chorób jest dziś znana, w niektórych jednak przypadkach zaskakują nas nowe odkrycia rzucające zupełnie inne światło na przyczynę chorób. Często np. stwierdzamy związek jakichś schorzeń z dawno przebytymi infekcjami, które przeszły bezobjawowo, lub zostały zbagatelizowane w początkowym ich okresie. Wszak nie żyjemy pod kloszem – ciągle jesteśmy narażeni na kontakt z bakteriami, wirusami, pleśniakami i innymi pasożytami, a przebyte zakażenie może stać się początkiem poważnego niedomagania nawet po wielu latach. Statystycznie rzecz biorąc 70 – 80 % populacji ciągle ulega zakażeniom drobnoustrojami chorobotwórczymi. Patogeny te niszczą naszą odporność, zatruwają organizm swoimi wydalinami – toksynami, przestrajają alergicznie nasz ustrój, pasożytują na nim, wywołują ostre lub przewlekłe stany zapalne, a mogą się usadawiać we wszystkich narządach i być obecne we krwi, wątrobie, mózgu, sercu – absolutnie wszędzie.

Jedynie jak najwcześniejsze wykrywanie, a następnie likwidacja patogenów może nas ustrzec przed przykrymi konsekwencjami zakażenia. I tu właśnie znów z pomocą przychodzi nowa metoda wykrywania przy pomocy urządzenia do elektromagnetoterapii.

Idea tej metody opiera się na spostrzeżeniu, że bakterie , wirusy i grzyby chorobotwórcze (patogeny) można zniszczyć w ciągu kilku – kilkunastu minut poddając je działaniu specyficznych impulsów elektromagnetycznych o napięciu kilku Wolt i częstotliwości między …80 khz a 560 khz. Zostały zbadane i dokładnie określone częstotliwości znamienne dla poszczególnych patogenów ( grzybów pleśniowych, bakterii, wirusów, robaków ). Aparat jest programowany na pożądaną częstotliwość skuteczną w eliminacji konkretnego patogenu. Ponieważ zakres pasma człowieka zawiera się między 1520 a 9460 kHz, użycie do elektroterapii niższych pasm częstotliwości jest dla człowieka absolutnie bezpieczne. Wykorzystując zjawisko tzw. rezonansu drgań elektromagnetycznych między diagnozowanym drobnoustrojem, a częstotliwością wzorcową dla poszczególnych patogenów, możemy łatwo ustalić rodzaj czynnika chorobotwórczego, a następnie unieszkodliwić go. Ten sposób eliminacji patogenu jest szybki, skuteczny, bezpieczny, w końcowym rozliczeniu tańszy i pozbawiony niekorzystnego działania ubocznego (znacznego dla leków chemicznych).

  • Czas testu DIRP to tylko 7 minut – dla porównania pełny test urządzeniem typu Vega Test to czas ok 1,5 – 2 godziny.
  • Analiza wyników odbywa się poprzez specjalne oprogramowanie na komputerze PC.
  • Test wykonywany biorezonansem DIRP to profesjonalny  synchrometryczny biorezonans BRT.


DIRP jest to zautomatyzowana metoda mająca na celu otrzymanie biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od użytkownika, gdy przekazywana jest mu odpowiednia częstotliwość. Metoda ta różni się od biorezonansu wykorzystywanego w innych urządzeniach tego typu, gdyż opiera się na biorezonansie częstotliwościowym. Aplikacja – zabieg – odbywa się częstotliwościami powstałymi podczas biorezonansu w trakie testu DIRP.

Jeżeli więc cierpisz z powodu jakichkolwiek dolegliwości lub podejrzewasz u siebie przewlekłe zakażenie – skorzystaj z pomocy w CENTRUM MEDYCYNY NATURALNEJ VOL-MAL w Częstochowie . Uzyskasz pomoc w zakresie diagnostyki i likwidacji patogenów.

Proponowana metoda terapii nie koliduje z dotychczas stosowaną farmakoterapią . Farmakoterapię można uzupełnić proponowaną metodą terapii, dzięki czemu efekty zdrowienia uzyskać szybciej i skuteczniej.

Przeciwwskazaniem do elektroterapii jest jedynie ciąża, padaczka, stan po przeszczepie narządów oraz wszczepienie stymulatora do serca .

Wyjaśnienia: (uzupełnienie)

Zakażenia chorobotwórczymi bakteriami i wirusami najczęściej mają przebieg ostry, gorączkowy. Jednak bywają zakażenia o przebiegu skrytym, podstępnym, początkowo łagodnym. Stopniowo rozwijają się, niszczą nasz organizm, a w końcu mogą doprowadzić nawet do nowotworzenia ( wirus zapalenia wątroby B i C ). Niektóre drobnoustroje mogą przenosić się przez łożysko na płód matki zakażonej, będąc przyczyną chorób wrodzonych i wad rozwojowych dzieci.

Oznaki zakażenia pasożytami (nicienie, przywry, tasiemce ) są uboższe i trudniejsze do oceny przez samego nosiciela. Mogą to być pozornie nieistotne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia snu, objawy nadpobudliwości nerwowej, anemizacji, osłabienia, chudnięcia, skłonności do alergii i zmian skórnych. Badanie kału może ujawnić formy przetrwalnikowe czyli cysty lub jaja pasożytów.

Substancje toksyczne mogą być produkowane przez patogeny drobnoustrojowe lub pasożytnicze, lecz mogą również być pochodzenia egzogennego czyli pochodzące z zewnątrz, a więc być dostarczone z pożywieniem (konserwanty, barwniki, chemiczne emulgatory), z lekami, z chemicznie skażoną wodą, z powietrza, skażonej chemikaliami gleby (metale ciężkie) itp. Toksyny uszkadzają narządy i zaburzają ich funkcje życiowe. Organizm nie jest w stanie samoistnie przeprowadzić skutecznej detoksykacji bez pomocy z zewnątrz. Dlatego, tak ważne jest przeprowadzenie  odtruwania organizmu (detoksykacji) przez fachowy personel.


Jeżeli masz problem, a chcesz się pozbyć dolegliwości związanych z obecnością nieproszonego gościa

  • wirusa – Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr-Virus (EBV),  Adenovirus,  Cold virus,  Coxsackie B1,  Coxsackie B4, Herpes HSV1 (opryszczka),  Herpes Zoster (półpasiec),  HumanImmuneVirus (HIV) ,  Influenza A –wirus grypy typu A ,  Influenza B -wirus grypy typu B,   RS–Virus,   Papilomawirus BS,  Wirus CC,  Wirus HA,  Wirus HPV   i inne
  • bakterii,  pierwotniaków,  pierwotniaków, krętków, pałeczek –  Alpha streptococcus ,  Balantidium coli ,  Bacillus (różne), Beta streptococcus,  Bordetella pertussis,  Borelia burgdorferi,  Branhamella catarrhalis,  Campylobacter pyloridis, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis , Chlamydia pneumoniae , Diplococcus pneumoniae, Escherichia coli,   Haemophilius influenzae,  Klebsiella pneumoniae , Mycobacterium Tuberculosis,  Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma, Neisseria gonorrhea,  Pseudomonas aeruginosa , Shigella (różne), Staphylococcus aureus  (gronkowiec złocisty),  Streptococcus pneumoniae ( paciorkowiec) ,  Streptococcus -paciorkowiec (różne)  i inne
  • grzybów pleśniowych, grzybobakterii, pierwotniaki  –  Candida albicans,  Entamoeba – hystolica,  Entamoeba – coli,  Grzyby EW,  Grzyby JWB,  Giardia- lamblia,  Mycobacterium phlei,   Plasmodium (różne),  Pneumocystis Carnii,  Toxoplasma,   Trichomonas vaginalis  i inne
  • robaków  – Ascaris – glista,  Enterobius vermikularis   i inne

Zapraszamy od poniedziałku do piątku  9:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna:  +48 34 361 00 42