Detoksykacja Organizmu
Oczyszczanie i Rewitalizacja Organizmu – Dla Każdego

Detoksykacja za pomocą wody wspomaga optymalne oczyszczanie organizmu i przywraca ustrojowi równowagę energetyczną.

Ciało dorosłego człowieka składa się w 60 – 70 % z wody, która jest nośnikiem i rozpuszczalnikiem różnych substancji zawartych w ustroju. Jako swoisty roztwór elektrolitowy ciało nasze może więc przewodzić prąd elektryczny. Jest faktem znanym nauce, że również sam organizm może generować impulsy elektryczne i stawać się źródłem fal elektromagnetycznych ( wykorzystujemy je np. przy badaniu EKG serca, EEg mózgu itp.) Dzięki zjawiskom bioelektrycznym ustroju błony komórkowe naszych tkanek w warunkach zdrowia mają potencjał ujemny na poziomie 70 – 90 miliwoltów. Przy takim poziomie potencjału komórki najlepiej przyswajają składniki pokarmowe i syntetyzują wysokoenergetyczne substancje chemiczne, a wydalają toksyny i produkty przemiany materii.

W wyniku niekorzystnych warunków środowiskowych jak: niewłaściwe odżywianie, chemiczne zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, jadła, nieprawidłowy tryb życia jak przewlekłe działanie czynnika stresogennego – może dojść do zaburzeń elektro-magnetycznych w ustroju i w rezultacie do znacznego obniżenia ujemnego potencjału błony komórkowej nawet do 30 miliwoltów. W tej sytuacji komórki naszego ustroju przestają prawidłowo funkcjonować, ulegają uszkodzeniu, a w wyniku tego występują różne choroby.

Aby wrócić do zdrowia, musimy wyregulować
zjawiska elektro-magnetyczne w ustroju.
Ten cel można osiągnąć przez zastosowanie urządzenia do detoksykacji.

Zasada działania urządzenia

Dzięki specjalnemu programowi, urządzenie to wytwarza odpowiednio zmodulowany prąd o zmiennej biegunowości, który powoduje jonizację wody również wewnątrzustrojowej.
Zabieg trwa 30 minut. Pacjent zanurza stopy w wodzie, przez którą przepuszczamy prąd o odpowiednio dobranych parametrach fizykalnych. Prąd ten wywołuje ruch i przemieszczanie się cząsteczek o przeciwstawnych ładunkach: dodatnich i ujemnych. Przez pory skórne stóp (ok. 2000 na każdej stopie) jony ujemne przedostają się do organizmu i wywołują normalizację potencjału ujemnego błon komórkowych (do poziomu 85 miliwoltów). Pobudzonym w ten sposób komórkom przywraca się prawidłową czynność , co przekłada się na prawie natychmiastowe intensywne odtruwanie organizmu. Bez tej zewnątrzpochodnej interwencji organizm nie byłby w stanie samoistnie uruchomić procesu zdrowienia.

Również przez pory skórne dochodzi do uwolnienia i wydalenia do wody toksyn : związków amoniakalnych, azotynów, azotanów, metali ciężkich itp. Proces odtruwania przebiega jeszcze przez jakiś czas samoczynnie po zakończeniu serii zabiegów.

W miejsce uwolnionych toksyn, do organizmu mogą wniknąć tą samą drogą korzystne substancje i pożądane np. żelazo, pierwiastki śladowe itp.

Terapia urządzeniem do detoksykacji przynosi bardzo szybkie i błyskotliwe efekty, a skutki doraźnie można obserwować już w czasie trwania samego zabiegu, a mianowicie woda użyta do zabiegu pod wpływem wydzielanych toksyn wykazuje charakterystyczne zmętnienie i zmiany zabarwienia (kolor od lekko żółtego do brązowego, a nawet czarnego), a czasami pojawienie się plam tłuszczu, nienaturalnego zapachu, kłaczkowatych mętów.
Przed rozpoczęciem kuracji oraz w trakcie jej trwania wskazane jest spożywanie większej ilości płynów. Właściwie nawodniony organizm ma większą szansę pełnego wykorzystania możliwości terapeutycznych urządzenia i dobroczynnego wpływu zabiegu.

Wskazane jest powtarzanie kuracji ( 7 – 15 zabiegów ), średnio co 2 – 3 dni. Uzyskany efekt utrzymuje się przez wiele miesięcy.

Przeciwwskazaniem do zabiegu detoksykacji jest jedynie
ciąża, padaczka, stan po wszczepieniu rozrusznika serca
oraz po przeprowadzeniu przeszczepu narządów.