Biorezonans – Informacja
Informacja dla Klientów Na Temat Terapii Biorezonansowej

Terapia biorezonansowa, wykorzystująca aparat typu BICOM, jest nowoczesnym i przyszłościowym osiągnięciem ostatnich lat. Terapia ta opiera się na wykorzystaniu własnych drgań elektromagnetycznych klienta działających w obszarze ultrasubtelnego biorezonansu.

Została ona zastosowana po raz pierwszy przez Franza Morella. Jej rozwój jest zasługą prof. Smitha z Uniwersytetu Salford w Anglii, który po 12-letnich badaniach stwierdził, wspólnie z lekarzami londyńskimi, że każdy człowiek posiada indywidualne spektrum drgań, które można wykorzystać w procesie terapeutycznym. Chemiczne procesy organizmu sterowane są drganiami elektromagnetycznymi. Wiele chorób ma swój początek w błędnych, niezharmonizowanych drganiach, które prowadzą do zaburzeń regulacji procesów biochemicznych.

Już od dawna są nam znane prądy czynnościowe serca, wykrywane za pomocą (EKG), czy fale mózgowe, uchwytne za pomocą encefalografu (EEG). Poza tym wyraźnie mierzalnymi wzorcami drgań, charakterystycznymi dla każdego z nas. W naszym organizmie są też inne fale. Wszystkie narządy i tkanki wykazują własne , specyficzne elektromagnetyczne spektrum drgań. Ich rejestracja jest możliwa przy użyciu odpowiednio skonstruowanej aparatury.

Jeśli zachodzi zmiana środowiska organizmu (spowodowana złym odżywianiem, stresem, przeciążeniem, substancjami szkodliwymi, wpływami geopatycznymi itd.), równowaga ciała zostaje zaburzona. Nie jest ono w stanie już dłużej oprzeć się mikroorganizmom chorobotwórczym czy też zneutralizować wpływ związków toksycznych. Czynniki szkodliwe typu: wirusy, bakterie i inne pasożyty oraz ich toksyny, metale ciężkie oraz inne trucizny środowiska, wytwarzają niekorzystne drgania. Wpływają one na ciało nie tylko materialnie, ale także energetycznie poprzez co następuje wypromieniowanie specyficznych drgań.

Reakcje biochemiczne oraz procesy sterownicze organizmu podlegają nadrzędnej w stosunku do nich, reakcji energetycznej. W ten sposób procesy przemiany materii, wydzielanie hormonalne, procesy rozwojowe i regeneracyjne podlegają ciągłemu sterowaniu i koordynacji. Jeśli subtelne procesy koordynacyjne zostaną zbyt mocno poddane wpływowi zakłócających drgań, pojawia się błędne sterowanie, a wraz z nim, błędy funkcjonalne, których rezultatem jest choroba. Idea lekarza dr F.Morella polega na wygaszeniu wibracji zakłócających, albo przynajmniej na takim ich osłabieniu, aby nie stanowiły przeszkody w ciągłym wysiłku regeneracyjnym organizmu. W ten sposób ułatwiona zostaje praca systemu odpornościowego organizmu, a proces zdrowienia przyspieszony.

Podstawy zrozumienia terapii biorezonansowej

W medycynie chińskiej znany jest od 3 000 lat fakt, że kanały energetyczne (meridiany) regulują czynności poszczególnych organów i że aktywność organów podlega rytmicznym wahaniom. W międzyczasie, przy pomocy medycyny nuklearnej, wykazano istnienie meridianów, ich blokad oraz przeprowadzono badania nad biorytmami.

W roku 1936 amerykański astronom i biolog Gustaw Stromberg, postawił hipotezę, iż struktura i rozwój żywej istoty powiązane są z określonymi niematerialnymi systemami fal.
W roku 1975 niemieckifizyk dr F. A. Popp wykrył emisję światła (biofotonów) z żyjących komórek. Istnienie biofotonów wynika również z ogólnej teorii fizyka kwantowego Burcharda Heima.
W międzyczasie dr F. A. Popp wykazał, że DNA jest magazynem fotonów i że emisja światła przez komórki nie jest następstwem ich rozmnażania, ale że to właśnie biofotony sterują podziałem komórek.

Przed każdą reakcją chemiczną co najmniej jeden elektron musi zostać zaktywizowany, za pomocą fotonu, określoną długością fal i wystarczającą ilością energii. Biochemik i posiadacz nagrody Nobla, Lehninger, wspomina w swym podręczniku, że niektóre reakcje zachodzą w żywej komórce szybciej, niż odpowiadałoby to temperaturze 37 °C. Wydaje się, że wyjaśnieniem tego zjawiska jest zrozumienie, iż ciało reguluje reakcje chemicznie za pomocą subtelnych drgań elektromagnetycznych (biofotonów). Nowsze badania pokazują, że środki homeopatyczne działają jako próbki drgań. Prof. C.W. Smith z Anglii, dr S.V. Choy oraz dr J.A. Monro, wykazali za pośrednictwem testów drażniąco-neutralizujących, że reakcje alergiczne mogą zostać zneutralizowane drganiami elektromagnetycznymi o określonej częstotliwości. Przy diagnostyce elektroakupunkturowej (w/g dr Volla), działanie leków homeopatycznych jest przenoszone na pacjenta za pośrednictwem kabla i stwierdzane za pomocą pomiaru elektroakupunkturowego. Badania naukowców wyjaśniają również sukces w leczeniu alergii. Za pomocą aparatu BICOM charakterystyczne drgania własne określonego alergenu (drgania plazmy elektronowej), mogą zostać odebrane, elektronicznie odwrócone i w formie wzmocnionej przekazane organizmowi. Objawy alergiczne mogą w ciągu kilku minut ? jeszcze podczas seansu terapeutycznego zupełnie ustąpić. Doświadczenie pokazuje, iż również złogi substancji szkodliwych oraz produktów przemiany materii mogą zostać uruchomione i z łatwością wydalone, jeśli do organizmu wprowadzi się odwrócone drgania tych substancji (drgania plazmy elektromagnetycznej).
Terapia biorezonansowa opiera się na wyżej wymienionych odkryciach. Wykorzystanie w niej drgań własnych organizmu przyczynia się (często) do szybkiego wyleczenia w sposób skuteczny i trwały.

Terapia z wykorzystaniem drgań własnych klienta

Aparat typu BICOM odbiera drgania własne klienta poprzez kabel, podobnie jak przy zapisie EKG czy wykresie EEG. W tym celu stosuje się elektrody do dłoni, do stóp, elektrody rolkowe, elektrody elastyczne, magnetyczne itp. Za pomocą elektrody punktowej zbiera się informacje z określonych punktów bólowych oraz punktów akupunkturowych.
W aparacie znajduje się filtr oddzielający drgania zdrowe od patologicznych, czyli chorobowych. Drgania zdrowe wracają do klienta w formie wzmocnionej lub osłabionej, natomiast drgania chorobowe są elektronicznie odwracane i w tej dopiero formie wprowadzane do organizmu klienta. Wytworzone przeciwdrgania osłabiają drgania patologiczne, niekiedy wygaszając je zupełnie. W ten sposób korygowane są błędne procesy regulacyjne.
Każdorazowe nastawienie aparatu przygotowuje osoba prowadząca terapię. NIE ZAWSZE PODCZAS PRZEBIEGU TERAPII COŚ SIĘ ODCZUWA. Możliwe jest jednak lekkie uczucie ciepła, mrowienie czy ciągnięcie, szczególnie w tych miejscach, które nie są zdrowe. Mogą odzywać się stare ogniska (nie wyleczone zapalenia) np. zęby czy blizny. Dlatego rzeczą bardzo ważną jest podzielenie się swoimi spostrzeżeniami z terapeutą lub jego asystentem jeszcze podczas trwania terapii lub zaraz po jej zakończeniu. Symptomy występujące w domu należy zanotować i następnie przedstawić je przed kolejnym zabiegiem.

Szkodliwe skutki uboczne terapii biorezonansowej nie są znane.

Istotnym celem terapii biorezonansowej jest dostarczenie organizmowi bodźca pobudzającego go do autoterapii, czyli innymi słowy, bodźca uaktywniającego siły samoregulujące organizmu. Istnieją pewne zbieżności w sposobie działania tej terapii z akupunkturą i homeopatią, tak samo jak w wyżej wymienionych sposobach leczenia, nie odnotowuje się szkodliwych skutków.

Podczas terapii za pomocą biorezonansu z wykorzystaniem aparatu BICOM nie doprowadza się do organizmu prądu. Elektrody przykładane do ciała pełnią funkcję anteny.  Do samoregulacji są używane niskoczynnościowe prądy klienta.

W celu przetestowania czy też zneutralizowania występujących w organizmie sygnałów zakłócających jego pracę, mogą być wykorzystywane drgania określonych substancji np. alergenu bądź moczu. Po zastosowaniu skutecznej terapii obecne w naszym organizmie substancje szkodliwe powinny zostać w miarę szybko usunięte. Proces usuwania toksyn najszybciej zachodzi poprzez nerki, a następnie przez jelita, dlatego też ważnym jest aby zaraz po zabiegu jak i później wypijać wystarczającą ilość bogatej w minerały wody, w celu uaktywnienia procesu wchłaniania niestrawionych resztek pokarmowych, rozpuszczonych w trakcie terapii. Zalecane są także częste prysznice, mające na celu usuwanie toksyn wydalanych przez skórę.

Jeżeli w organizmie klienta występuje dużo starych toksyn to może się zdarzyć, że nagłe ich usuwanie może spowodować uczucie pogorszenia samopoczucia. Jest to wynikiem intensywnej reakcji organizmu. Dostarczając większe ilości wody, stosując częste prysznice, obmywania, szybciej pozbywamy się tych dolegliwości.

Nadmienić należy, że wszystkie procesy zachodzące w organizmie są ze sobą ściśle powiązane, dlatego lecząc jedno ze schorzeń mimo woli wpływamy na regulację pozostałych funkcji organizmu. Każdy klient jest indywidualnością, dlatego w zależności od stanu jego zdrowia (stopnia zaawansowania i mnogości dolegliwości), zależy ilość cyklicznie powtarzanych zabiegów terapeutycznych.

W trakcie korzystania z zabiegów biorezonansowych,
nie należy spożywać – alkoholu,   mocnej kawy,   mocnej herbaty,   palić tytoniu.